نام کاربری شماره دانشجویی و رمز عبور کد ملی شما می باشد
درصورت ناموفق بودن ورود شما به سامانه به امور دانشجویی جهت اطلاع از ثبت شما در سامانه خوابگاه مراجعه کنید
دانشجویان توجه داشته باشند قبل از انتخاب تخت حتما گزینه روز مورد نظر را انتخاب کنید در غیر این صورت هیچ تختی رزرو نخواهد شد
عضویت شما به صورت پیش فرض به عنوان مهمان می باشد که در این صورت فقط شما می توانید در هر روز یک تخت رزرو کنید در صورتی که بخواهید تمام هفته را رزرو کنید باید وضعیت حساب خود را تغیر دهید برای تغیر وضعیت حساب به امور دانشجویی مراجعه کنید
لطفا در هر بار رزرو تخت شماره همراه خورد را وارد کنید و سپس دکمه رزرو را انتخاب کنید
دانشجویان توجه داشته باشند در صورت رزرو خوابگاه اگر در آن روز حضور نداشته باشند و اقدام به لغو رزرو خود در سیستم نکنند حساب کاربری آن ها مسدود می شود
دانشجویانی که حساب کاربری مهمان دارند از ساعت ده شب یکشنبه به بعد می تواند تخت مورد نظر خورد را برای روز بعد رزرو کنند سیستم از ساعت ده شب تا ساعت پنج فردا بعدظهر برای رزرو تخت فعال می باشد
دانشجویانی که حساب کاربری دائم دارند می توانند از روز شنبه برای رزرو خوابگاه برای کل هفته اقدام نمایند
بازگشت به صفحه اصلی